Pre vstup do E-learningovej aplikácie

Program rozvoja Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

V prípade, že nepoznáte svoje prístupové údaje prosím kontaktujte ADMINISTRÁTORA juraj.bachraty@szu.sk alebo 02/59370 975


Podmienky použitia e-learningového portálu

Nakladanie s obsahom e-learningového portálu Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, ktorý je chránený autorským právom, sa riadi zákonom č. 84/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (tzv. autorský zákon).

Obsah je chránený normami duševného a priemyselného vlastníctva. Vytváranie akýchkoľvek kópií, reprodukcia, úprava, distribúcia, komercializácia, či akékoľvek použitie uvedených informácií bez písomného súhlasu Slovenskej zdravotníckej univerzity je výslovne zakázané.

Pri podozrení z porušenia práv duševného a priemyselného vlastníctva bude vyvodená trestnoprávna zodpovednosť.

Prihlásením do systému dávam najavo svoj ​​súhlas s týmito podmienkami.


V prípade chyby alebo nefunkčnosti aplikácie sa obráťte na správcu systému email: eszu@szu.sk

Prihlásenie

Prihlásiť sa

Zabudnuté heslo?

Načítam, čakajte prosím...